Новости компаније

Обавјештење о одмору: празник празника чамаца од 17. јуна 18. јуна.

2018-06-16

Обавјештење о одмору:Драгон Брод Фестивалпразник од 17. јуна 18. јуна.


The Драгон Брод Festival is celebrated on the fifth day of the fifth month of the Chinese calendar.


The Драгон Брод Festival in China is in honour of the famous ancient poet, Qu Yuan.


Најпознатији је по расама змаја-чамаца, посебно у јужним регионима.